Zespół Kancelarii

dr Aleksandra Cempura – Adwokat, Mediator. 
email: kancelaria@acempura.pl
dr Aleksandra Cempura jest założycielką Kancelarii, kieruje jej pracami. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005 rok). Jest także absolwentką Wydziału Administracji Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie (Francja) który ukończyła w 2006 roku. W 2013r. uzyskała certyfikat mediatora Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W maju 2018 roku, po przedstawieniu rozprawy doktorskiej, uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Jest współautorką wielokrotnie wznawianych publikacji książkowych: „Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych” oraz „Metodyka sporządzania umów gospodarczych” wydawanych przez wydawnictwo Wolters-Kluwer. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie a także zajęcia z aplikantami adwokackimi Krakowskiej Izby Adwokackiej, jest Sędzią Sądu Dyscyplinarnego Krakowskiej Izby Adwokackiej. Włada językiem francuskim oraz angielskim.

Z kancelarią ściśle współpracuje Adwokat Magdalena Szablan-Dziadosz
email: magdalena.szablan@acempura.pl
Adwokatem od 2017 roku. Aplikację adwokacką odbywała pod kierunkiem adw. dr Aleksandry Cempury w latach 2014-2017. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii.  Doświadczenie zawodowe i umiejętności zdobywała jeszcze w trakcie studiów a następnie odbywając aplikację adwokacką i współpracując z renomowanymi kancelariami adwokackimi.
Pasjonuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, rodzinnym, spadkowym, odszkodowawczym. Interesuje się również prawem karnym, prawem administracyjnym oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Jest nastawiona na ciągły rozwój swoich kompetencji. Włada językiem angielskim.