Publikacje

Publikacje książkowe:
Cempura A., Kasolik A., Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, ISBN: 978-83-7806-695-8, LexisNexis, (2013, 2014)

Cempura A., Kasolik A., Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, Wydanie 3, ISBN: 978-83-264-9638-7, Wolters Kluwer, Wydanie 3, 2016

Cempura A., Kasolik A., Metodyka sporządzania umów gospodarczych, ISBN: 978-83-278-0222-4, LexisNexis (2013, 2014), 

Cempura A., Kasolik A, Widacki J., Obecny stan prawny oraz praktyka wykorzystania poligrafu w Polsce, Badania Poligraficzne w Polsce, pod red. Widacki J., Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014

Cempura A., Kasolik A, Widacki J., Badania Poligraficzne w orzecznictwie sądów polskich, ibid

Publikacje w czasopismach:
Widacki J., Cempura A., Przybycień A., Przestępstwo zgwałcenia i jego ściganie po ostatniej nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karneto, Palestra 9/2014, 162-172

Cempura A., Widacki M. „Prawna dopuszczalność pracowniczych badań poligraficznych w Polsce” Palestra nr 11-12/2012

Cempura A., Widacki M. „Legal Admissibility of Employee Polygraph Examinations in Poland” European Polygraph, Number 3-4 (17-18) 2011

Cempura A., Czynności operacyjno-rozpoznawcze prowadzone w aresztach śledczych i zakładach karnych (dostęp on-line), Prokuratura i Prawo 11, 123-133 (2011)

Cempura A., „La notion d’extradition dans le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale”, Miscellanea Iuris Gentium, VIII/IX  (2007), publikacja w języku francuskim